不死門

(不死門, 不死门)
The gate of immortality or nirvana, i. e. Mahāyāna.
* * *
不死就是涅槃, 入於涅槃之道, 叫做不死門。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 不死门 → 不死門 — 不死就是涅槃, 入於涅槃之道, 叫做不死門。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 不死草 — 1.傳說中能使死者復活的仙草。 《海內十洲記‧祖洲》: “ 祖洲 , 在 東海 , 上有不死之草…… 秦始皇 時, 大苑中多枉死者, 有鳥銜此草以覆人面, 於是起活。 始皇 遣使者以問北郭 鬼谷先生 , 云: ‘此 祖洲 不死草也。 ’” 2.麥門冬的別名。 見 明 李時珍 《本草綱目‧草部‧麥門冬》。 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 五不死──施果感五不死 — ﹝出付法藏經﹞ 經云: 毗婆尸佛時, 有一比丘, 患頭痛。 薄拘羅尊者, 持一訶梨勒果施彼食之, 其病即愈。 因施果故, 九十一劫, 天上人間, 享福快樂, 未嘗有病。 最後生婆羅門家, 其母早亡, 父娉後妻, 苦厭拘羅, 五度加害, 皆無所損。 及年既長, 出家學道, 得阿羅漢果。 (梵語毗婆尸, 華言勝觀。 梵語薄拘羅, 華言善容。 梵語訶梨勒, 華言天主持來。 劫, 梵語具云劫波, 華言分別時節。 梵語婆羅門, 華言淨行。 梵語阿羅漢, 華言無學。 ) 〔一、 置鏊不死〕,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • — (門, 门) mén ㄇㄣˊ 〔《廣韻》莫奔切, 平魂, 明。 〕 1.房屋、圍墻、車船等出入口能開關的障蔽裝置。 《左傳‧襄公二十五年》: “門啟而入, 枕尸股而哭。” 前蜀 李珣 《菩薩蠻》詞: “迴塘風起波紋細, 刺桐花裏門斜閉。” 諶容 《人到中年》五: “她記得自己好像沒有敲門, 就推開門徑直往裏走。” 2.房屋、圍墻、車船等出入口。 《左傳‧襄公三十一年》: “門不容車, 而不可踰越。” 《三國志‧吳志‧張昭傳》: “ 昭 忿言之不用, 稱疾不朝。 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 門庭 — (門庭, 门庭) 1.迎着門的空闊的地方。 《易‧節》: “不出門庭, 凶。” 《周禮‧天官‧閽人》: “掌埽門庭。” 鄭玄 注: “門庭, 門相當之地。” 朱德 《上白雲山》詩: “ 珠江 兩岸瓊樓現, 凈掃門庭迓國賓。” 2.家門;門戶。 《初刻拍案驚奇》卷十八: “我只是打死這賤婢罷!羞辱門庭, 要你怎的!” 清 曾國藩 《羅忠節公神道碑銘》: “不憂門庭多故, 而憂所學不能拔俗而入聖。” 郭沫若 《王昭君》第一幕: “老子千辛萬苦, 為的要光大門庭, 興家立業。”… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 門闌 — (門闌, 门阑) 亦作“門欄”。 1.門框或門柵欄。 漢 王充 《論衡‧亂龍》: “故今縣官斬桃為人, 立之門側, 畫虎之形, 著之門闌。” 清 富察敦崇 《燕京歲時記‧剪彩為壺盧》: “又端陽日用綵紙剪成各樣壺盧, 倒粘於門闌之上, 以洩毒氣。 至初五午後, 則取而棄之。” 蕭紅 《生死場》十二: “手電燈發青的光線亂閃着, 臨走出門欄, 一個 日本 兵在銅帽子下面說中國話: ‘也帶走她。 ’” 2.借指家門;門庭。 《史記‧楚世家》: “敝邑之王所甚說者無先大王, 雖 儀… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 門單 — (門單, 门单) 1.子孫不繁, 門戶衰微。 《後漢書‧儒林傳上‧歐陽歙》: “臣師大司徒 歐陽歙 , 學為儒宗, 八世博士, 而以臧咎當伏重辜, 歙 門單子幼, 未能傳學, 身死之後, 永為廢絕。” 《南史‧謝朓傳》: “ 永世公主 適 朓 子 謨 …… 武帝 意薄 謨 , 又以門單, 欲更適 張弘策 子。” 2.指完成某工程的總清冊。 《朱子語類》卷七九: “《禹貢》一書所記地理治水曲折, 多不甚可曉。 竊意當時治水事畢, 卻總作此一書, 故自 冀州 王都始。 如今人方量畢,… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 門面 — (門面, 门面) 1.商店房屋朝街的部分;店面。 元 鄭廷玉 《看錢奴》第四摺: “自家店小二的便是, 開開門面, 挑起望子, 看有甚麼人來。” 《恨海》第七回: “米鋪子的門面, 開在前面大街上。” 陳登科 《活人塘》一: “街上的店鋪, 新換上門面, 挂起招牌。” 2.指一般房屋大門口的外表。 清 李漁 《巧團圓‧驚嫗》: “這一所門面高大, 定是箇鄉宦人家。” 朱自清 《旅歐雜記‧威尼斯》: “但這兩溜房子都是三層, 都有許多拱門, 恰與教堂的門面與圓頂相稱。”… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 門誅 — (門誅, 门诛) 誅殺全家。 《魏書‧刑罰志》: “除群行剽劫首謀門誅, 律重者止梟首。” 《北史‧魏紀二‧太武帝》: “其百工伎巧騶卒子息當習其父兄所業, 不聽私立學校, 違者師身死, 主人門誅。” 《資治通鑒‧宋文帝元嘉二十一年》: “過二月十五日不出, 沙門、巫覡死, 主人門誅。” 胡三省 注: “門誅者, 闔門盡誅之。” …   Big Chineese Encyclopedy

  • 門匠 — (門匠, 门匠) 唐 代漕運船隻過 黃河 三門 時所雇的篙工。 《新唐書‧食貨志三》: “歲漕經 底柱 , 覆者幾半。 河 中有山號‘米堆’, 運舟入 三門 , 雇 平陸 人為門匠, 執標指麾, 一舟百日乃能上。 諺曰: ‘古無門匠墓。 ’謂皆溺死也。” 《類說》卷二引 唐 李繁 《鄴侯家傳》: “ 三門 常有波浪, 每日不能進一二百船。 觸一暗石, 即船碎如末, 流入旋渦中, 更不復見。 上 三門 篙工謂之門匠。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.